direct contact?

KANSEN ZIEN EN BENUTTEN

leestijd | 3 minuten

Bestaande kwaliteiten op zorgvuldige minimalistische wijze aangevuld

In het stedelijke landschap liggen tal van mogelijkheden voor hergebruik verscholen: leegstaande panden, braakliggende terreinen en verlaten loodsen bieden kansen. Deze verborgen schatten zijn vaak te vinden op plekken waar nog nooit eerder iets anders in overweging is genomen.

Het transformeren van deze plekken gaat verder dan simpelweg het renoveren van gebouwen. Het biedt, naast de fysieke veranderingen in een stukje stad, de kans om het verleden te omarmen terwijl we tegelijkertijd bouwen aan een betere toekomst.

transformatie onze lieve vrouwe ten hemelopneming kerk Voorburg
details maken een gebouw

technische aansluiting

In plaats van te streven naar radicale veranderingen die het karakter van een plaats kunnen verstoren, moeten we streven naar een harmonieuze integratie van oude en nieuwe elementen. Dit betekent niet dat we geen ruimte moeten laten voor innovatie en moderniteit. Integendeel, het draait om het vinden van een balans tussen het behouden van het verleden en het omarmen van de toekomst. Dat is de uitdaging die vraagt om creativiteit en respect voor erfgoed. We moeten kijken naar manieren waarop nieuwe ontwikkelingen kunnen bloeien binnen de context van de bestaande omgeving, en hoe ze kunnen bijdragen aan het versterken van de stedelijke gemeenschapsbanden.

Bij het transformeren van een stedelijke plek is het essentieel om de bestaande details actief te omarmen, zelfs in een tijd waarin het verlangen naar verbetering en vernieuwing vaak overheerst. Bij het introduceren van iets nieuws zorgen we voor een contrast, iets dat afwijkt van het bestaande. Door dit contrast op te zoeken, kunnen we een diepere verbinding creëren tussen het oude en het nieuwe, wat resulteert in een verhaal van evolutie en samenhang.

Door deze benadering te omarmen, kunnen we een stedelijke omgeving creëren die zowel levendig als veerkrachtig is, waar het verleden een bron van inspiratie is voor de toekomst, en waar bewoners trots zijn op hun erfgoed.

Haalbaarheid

Dit vereist niet alleen creativiteit en vakmanschap, maar ook een inzicht in de haalbaarheid. Wij zijn ons bewust van het feit dat de kosten een cruciale factor spelen. Met behulp van Building Information Modeling (BIM) kunnen we nauwkeurige kostenramingen maken en potentiële valkuilen in een vroeg stadium identificeren. Deze technologie stelt ons in staat om het project vanuit alle invalshoeken te bekijken, waardoor we efficiënter kunnen plannen en budgetteren.

Samenwerking met ingenieurs, aannemers en andere adviseurs is cruciaal om haalbare architecturale oplossingen te bereiken. Door intensief samen te werken, benutten we ieders expertise en creëren we synergieën die de efficiëntie en kwaliteit van het project verbeteren. Deze aanpak vergemakkelijkt niet alleen de uitvoering, maar stelt ons ook in staat om obstakels te overwinnen en innovatieve oplossingen te vinden die anders over het hoofd worden gezien.

animatie transformatie kerk laan van Nieuw Oost Indie in Voorburg
plattegrond van straatje in de lucht

Sociale impact

Het transformeren van traditionele, conservatieve structuren naar slimme, innovatieve en leefbare ontwerpen kan een aanzienlijke sociale impact hebben op zowel de gebruikers als de gemeenschap als geheel. Neem bijvoorbeeld de transformatie van de kerk naar een levendige plek waar mensen samenkomen, niet meer voor religieuze doeleinden, maar om te dansen, optreden, te leren en te werken.

Een ander voorbeeld is de transformatie van traditionele corridorontsluitingen met de bekende donkere gangen of standaard galerijontsluitingen met doorzonappartementen naar verbeterde woonconcepten die de leefbaarheid vergroten. Met moderne bouwtechnologieën kunnen dergelijke transformaties veel meer daglicht creëren, waardoor bewoners niet alleen meer natuurlijk licht ontvangen, maar ook een beter uitzicht ervaren. Dit heeft directe invloed op de kwaliteit van leven, omdat daglicht en een goed uitzicht de oriëntatie en het gevoel bevorderen.

Het creëren van een galerij als algemene ontmoetingsplaats gaat nog een stap verder in het verbeteren van de sociale dynamiek binnen een woongemeenschap. Door de verschuiving van appartementen ontstaan er meer en minder privégedeelten van de publieke galerij, waardoor een soort “straatje in de lucht” ontstaat. Dit bevordert spontane ontmoetingen tussen buren en versterkt het gevoel van verbondenheid en gemeenschap.

Naast de impact op gebouwniveau openen deze transformaties in stedelijke gebieden ook mogelijkheden voor de openbare ruimte op straatniveau. Door plekken te ontwerpen met meer groen en ontmoetingsplekken ontstaat een levendige gemeenschap. Dit bevordert sociale interactie tussen buurtbewoners en draagt bij aan een gevoel van verbondenheid en veiligheid. Bovendien leidt het creëren van groene ruimtes en ontmoetingsplekken tot een meer inclusieve omgeving. Mensen van alle leeftijden en achtergronden kunnen samenkomen en genieten van de buitenlucht. Deze verbeteringen in de openbare ruimte stimuleren een positief gevoel van welzijn in de stad.

stedenbouwkundige schetsplattegrond
profielen van aansluiting gebouw op maaiveld
duurzaamheidschema 5 essentiele pijlers

Duurzaamheid

Onze ontwerpen omarmen de toekomst als een fundamentele parameter. Duurzaamheid is daarbij geen doel op zich, maar een essentieel middel. We verdelen duurzaamheid binnen een project aan de hand van vijf essentiële pijlers - materiaal, energie, flora & fauna, water en lucht - en leggen zo een stevige basis voor de toekomst. Onze aanpak van architectuur gaat verder dan het creëren van esthetische vormen: het is een dynamisch proces dat zich voortdurend aanpast aan de veranderende behoeften van de samenleving. We geloven adaptieve architectuur, wat betekent dat we niet alleen kijken naar wat er nu nodig is, maar ook vooruitdenken en plannen maken voor wat er in de toekomst nodig zou kunnen zijn.