SPORTCOMPLEX SCHEVENINGEN

locatie: noordelijk havenhoofd, Scheveningen, Den Haag
oppervlakte: 1200 m²

Gelegen aan het noordelijk havenhoofd te Scheveningen vormt het sportcomplex een symbiose tussen architectuur en de kustwering. Gevormd door de wind, gemaakt tegen het water.

Naar aanleiding van onderzoek is gebleken dat de superstorm, een combinatie van springtij en een zware noordwesterstorm, hèt fenomeen is waar onze kustwering tegen bestand dient te zijn.
Het sportcomplex vormt een symbiose tussen architectuur en de kustwering waarbij de wind, één van de twee factoren voor een superstorm, van groot belang is geweest op architectonisch, landschappelijk en bouwfysisch gebied. Het gevoel, het geluid en de beweging van de wind zijn ervaringen die zowel in het landschappelijke als het architectonische ontwerp terugkomen. In het ontwerp wordt de zuidwestenwind, de meest voorkomende windrichting, opgevangen door de zware schuine wanden.

De noordwestenwind, de gevaarlijkste wind als het gaat om de zeewering, wordt opgevangen door beide ontwerpelementen die samen een puntvormige massa vormen. Deze massa fungeert bij een zware noordwesterstorm als golfbreker waarbij de wind langs de gevel wordt geleid.

SPORTCOMPLEX SCHEVENINGEN01